Pon - Pią | 08:00 - 16:00
Mon - Fr | 08:00 - 16:00

Nowy Jedwabny Szlak, czyli wymiana towarów z Chinami po nowemu

Cargo Move > Wiedza > Chiny > Nowy Jedwabny Szlak, czyli wymiana towarów z Chinami po nowemu

Do 2040 roku polski PKB może zyskać nawet 40 mld dolarów, a już w 2020 roku przez rosyjską sieć kolejową przewieziono 1,9 razy więcej ton ładunków niż w roku wcześniejszym.

W minionym roku także po raz pierwszy wymiana handlowa na linii Polska-Chiny przekroczyła 30 mld USD – o czym informuje chiński urząd celny. Oto jak działa Nowy Jedwabny Szlak. Co rozbudowa historycznego szlaku handlowego oznacza dla Polski? 

Nowy Jedwabny Szlak to olbrzymia szansa dla Polski, od lat budzi duże emocje, wzmacnia nadzieję i otwiera nowe możliwości. Dlaczego? Nawet mimo pandemii w 2020 r. handel między Chinami a Unią Europejską nieustannie się rozwija – eksport towarów wzrósł do 202,5 mld EUR, a import do 383,5 mld EUR. Jak wskazują dane Eurostatu, to właśnie Chiny stały głównym partnerem handlowym UE, tym samym detronizując Stany Zjednoczone. 

Towary sprowadzane z Chin, to głównie maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne, w tym także ich części, produkty przemysłowe oraz materiały i artykuły włókiennicze. W minionym roku zwiększony popyt na chiński asortyment był podyktowany przede wszystkim rozprzestrzeniającą się pandemią, gdzie zaopatrywaliśmy się w środki ochrony osobistej, farmaceutyki, czy też sprzęt medyczny, a także dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, które napędzały import artykułów przemysłowych. Nie da się jednak nie zauważyć, że pozycja Państwa Środka w wymianie handlowej z UE jest wynikiem rozbudowy Nowego Jedwabnego Szlaku, którego Polska jest jednym z najważniejszych beneficjentów – mówi Damian Ostrowski, właściciel firmy spedycyjno-logistycznej, organizującej przewozy towarów z Chin, Cargo Move. 

Transport z Chin na miarę XXI wieku, czyli co zmienia Nowy Jedwabny Szlak 

Przewóz towarów ze Wschodu do Unii Europejskiej generował wiele wyzwań związanych z formalnościami, przekraczaniem granic, czy kwestiami politycznymi i bezpieczeństwem. Nowy Jedwabny Szlak dzięki rozwijającej się infrastrukturze oraz technologii, otwiera drogę do błyskawicznego transportu towarów z Chin, jednocześnie generując niższe koszty.

Chińska koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku z 2013 r. jest projektem prosperującym, który ma na celu stworzyć całą sieć transportową, a w jej budowę inwestowane są miliardy dolarów, dlatego tak wiele krajów chce brać udział w tworzeniu tzw. Silk Road Economic Belt. Przebieg Nowego Jedwabnego Szlaku określa hasło “Jeden Pas, Jedna Droga” (ang. „The Belt and Road Initiative”). Plan przewiduje, że pasem Chiny zagospodarują obszar transportu lądowego z Europą i Azją Centralną, natomiast z Bliskim Wschodem i Afryką będzie je łączyć droga morska. 

Nowy Jedwabny Szlak obejmuje połączenie Chin z:
1. Europą przez Azję Środkową i Federację Rosyjską.
2. Środkowym i Bliskim Wschodem przez Azję Środkową.
3. Azją Południowo-Wschodnią, Azją Południową i Oceanem Indyjskim.
4. Europą przez Morze Południowochińskie i Ocean Indyjski.
5. Południowym Pacyfikiem przez Morze Południowochińskie.

https://lh3.googleusercontent.com/H1k444bdrduIf6JVfV1rb4iIgwHfrdHxq2hrttycFpxeEr2F6koyliTOMa2PG6VaWmiLsjDPlNRf9eQM4pAKXQoYYwLNxeym9yAjK_eovdgTJhp6ck3pHwShkn8zdXIR55kuF66R

źródło: https://www.beltroad-initiative.com/belt-and-road/

Czy Nowy Jedwabny Szlak jest Nową Szansą dla Polski? 

Chińska idea ma być również impulsem do rozwoju gospodarczego zaangażowanych Państw i służyć wymianie – nie tylko towarowej, ale również kulturowej, czemu sprzyja zjawisko globalizacji. Okazuje się, że Polska może zostać europejskim centrum dla Nowego Jedwabnego Szlaku. To właśnie tutaj mogłyby odbywać się przeładunki kontenerów kierowanych do Holandii, Francji czy Niemiec. 

Konkurencja jest jednak duża, bo również nasi sąsiedzi chcą przejąć tę rolę i stać się przystankiem dla ładunków z Chin. W transport kolejowy intensywnie inwestuje także Litwa, zaś Węgry są największym w Europie Środkowej odbiorcą chińskich inwestycji, a Rosja z powodzeniem stosuje transport intermodalny z Chinami – wykorzystując do przewozu ładunków zarówno transport morski jak i kolejowy. 

Stawka jest wysoka – Centre for Economics and Business Research szacuje, że dzięki tej inwestycji do 2040 roku PKB Polski może zyskać nawet 48 mld dolarów1. Pod uwagę powinniśmy wziąć jednak infrastrukturę, przejrzystość przepisów celnych, jakość logistyki, spójność systemu transportowego, czy prędkości handlowe. Wszystkie te czynniki są istotne dla sprawnej obsługi logistycznej państw na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. Kluczowe jest wykorzystanie mocnych stron Polski, czyli naszego położenia geograficznego, oraz usprawnienie innych elementów, m.in. modernizacja przejścia granicznego Terespol-Brześć – komentuje Damian Ostrowski, Cargo Move.

Chcąc wzmocnić swoją pozycję, Polska planuje wykorzystać kluczowe dla transportu kolejowego z Chin Małaszewicze. W planach jest budowa parku logistycznego za 4 mld PLN. Szyny zostaną dostosowane do standardu UIC60, wzrośnie prędkość maksymalna i pojawi się możliwość obsługi pociągów do 1050 metrów z naciskiem na oś do 25 ton – zmiany obejmą obszar 30 kilometrów kwadratowych. Celem tej inwestycji jest optymalizacja przepustowości przejścia kolejowego w Terespolu – do 55 par pociągów na dobę po torze 1520 mm, podczas gdy dotychczas rekordem było 379 pociągów w miesiącu

Transport kolejowy a Nowy Jedwabny Szlak

Pomimo pandemii, w 2020 roku terminal w Małaszewiczach odnotował największy udział w przewozach, a trasa łącząca go z Xi’an w ogólnym rachunku zapisała się z wynikiem 24% ogólnego przeładunku! Korytarze transsyberyjskie w relacjach handlowych pomiędzy Chinami, a Unią Europejską to szlaki towarowe cechujące się najlepszą infrastrukturą, uporządkowanymi regulacjami prawnymi, wypracowanymi schematami odpraw celnych oraz procedur. Wymiana handlowa pomiędzy tymi dwoma podmiotami odbywa się głównie przez szlak Alaszankou-Dostyk. 

Nowy Jedwabny Szlak nie istniałby, gdyby nie transport kolejowy. Rozbudowana sieć kolejowa pozwala na wymianę handlową z regionami, które przy zastosowaniu innego środku transportu – byłyby niemożliwe. Widząc wysoką przewagę tejże formy transportu, Chiny oraz ich partnerzy notorycznie ją rozbudowują, a dzięki temu spedycja tanieje, a przy tym jest dużo szybsza niż do tej pory. Opłacalność, a przede wszystkim szybkość przewozu – to czynniki, które sprawiają, że firmy spedycyjne korzystają najchętniej z tego środka transportu. 

New Silk Road w obliczu pandemii

Podczas pierwszej fali pandemii Chiny zamknęły swoje granice, fabryki były ograniczone przez braki kadrowe – to wszystko sprawiło, że transport lotniczy i transport morski zostały ograniczone do minimum. Niepewna sytuacja oraz ciągle zmieniająca się rzeczywistość zmusiła operatorów do zmiany i wykorzystania transportu kolejowego. Dzięki nagłemu wzrostowi tej formy przewozu ładunków, zaczęła rozwijać się idea korytarzy Nowego Jedwabnego Szlaku. Transport kolejowy okazał się kluczowy w czasach, kiedy brak komponentów i niedobór pracowników generują opóźnienia. W porównaniu do alternatywnego dla Chin transportu morskiego, kolej jest znacznie szybsza. Standardowy czas transportu ładunków drogą morską wynosi od 4 do 8 tygodni, podczas gdy w przypadku transportu kolejowego zajmuje on około 14 dni – dodaje Damian Ostrowski z Cargo Move. 

Okazuje się więc, że przodujący dotychczas transport morski do Chin, może stracić swoją pozycję lidera. Coraz częściej pojawiają się tzw. blank sailingi, a więc statki nie wypływają w planowanych terminach – jest to wynikiem obostrzeń, zmian kadrowych na statkach i braku towarów. Trend korzystania z kolei, dywersyfikacja wykorzystywanych metod transportu do Chin oraz częste wykorzystanie transportu intermodalnego mogą więc zyskiwać na popularności w wyniku pandemicznych zmian. 

Połączenie nie tylko drogowe

NJS wiąże się przede wszystkim z powstaniem wspólnej infrastruktury, która usprawni transport towarów – porty lotnicze, rurociągi, usługi pocztowe, kontrole celne i graniczne miałyby być dopasowane do spójnych standardów. Wiąże się to ze swobodą przepływu pieniądza i wpłynie na względy ekonomiczne, ale również pozwoli na budowanie dialogu pomiędzy państwami. Być może idea Nowego Jedwabnego Szlaku stanie się również szansą dla Polski na stanie się tzw. bramą Europy, co jest tym ważniejsze, że usługi magazynowanie i przeładunku wyróżnia wysoka marżowość. 
Rozwój handlu pomiędzy Chinami a Unią Europejską zwiększają zapotrzebowanie na sprawne działanie transportu, szczególnie intermodalnego. Nowy Jedwabny Szlak jest więc czynnikiem, który może mieć ogromny wpływ na przyszłość logistyki. Aby uzyskać szersze informacje nt. możliwości transportu towaru do lub z Chin i dobrać indywidualne rozwiązanie dla przewozu Twojego ładunku, skontaktuj się z Cargo Move.


1https://cebr.com/reports/belt-and-road-initiative-to-boost-world-gdp-by-over-7-trillion-per-annum-by-2040/ [dostęp: 27.02.2021]
2https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/cargotor-rekordowy-ruch-w-malaszewiczach-96647.html [dostęp: 27.02.2021]