Pon - Pią | 08:00 - 16:00
Mon - Fr | 08:00 - 16:00

Usługi celne

Biorąc pod uwagę możliwości transportu nawet z najdalszych zakątków świata, należy pamiętać o zasadach swobodnego przepływu towarów. W ofercie Cargo Move znajdziesz pełen wachlarz usług celnych, które usprawnią Twojej przesyłce pokonywanie granic i bezproblemowe pojawienie się w miejscu docelowym.

Doskonała znajomość specyfiki rynku, norm prawnych oraz wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów gwarantuje przygotowanie wymaganej dokumentacji i sprawne przeprowadzenie wszelkich procedur związanych z odprawą celną.

Usługi celne – podstawowe informacje

Zarówno w przypadku importu, jak i eksportu towarów kwestią kluczową jest przekroczenie granic poszczególnych państw. Nieodpowiednie przygotowanie się do tego procesu może spowodować, że będzie on skomplikowany, problematyczny lub kryzysogenny i czasochłonny. Aby uniknąć zbędnego stresu konieczna jest znajomość przepisów i zasad umożliwiający przepływ towarów.

Odprawa celna to przede wszystkim działania kontrolne, za sprawą których organy celne weryfikują zgodność ładunku importowanego/eksportowanego z przedstawionymi dokumentami handlowymi oraz obowiązującymi normami prawnymi. Przeprowadzana kontrola obejmuje oględziny części lub całości towaru, obliczania cła oraz innych wymaganych opłat.

Warto także pamiętać, że istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej odprawy celnej, która polega na uzyskaniu zgody urzędu na skompletowanie wymaganych dokumentów w siedzibie firmy i odroczeniu opłaty cła.

Odprawa celna – kogo dotyczy?

Przedsiębiorca, który przywozi lub wywozi towary do krajów spoza Unii Europejskiej ma obowiązek dokonania odprawy celnej towarów.

Oznacza to, że jeśli jesteś właścicielem firmy, planujesz przewieźć i wprowadzić do obiegu towar spoza Unii Europejskiej, to Twoim obowiązkiem jest dopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem oraz przewozem ładunku zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Cargo Move jako ekspert w branży spedycyjnej może Ci pomóc w sprawnym dopełnieniu procedur celnych. Wieloletnie doświadczenie, zakres usług „szytych na miarę” oraz wykwalifikowani specjaliści to mocne strony Cargo Move, które sprawią, że odprawa celna przebiegnie szybko i bez problemów.

Odprawa celna – czym się charakteryzuje?

Odprawa celna nie musi kojarzyć się źle – wystarczą dobrze przygotowane dokumenty. W zależności od rodzaju towaru importowanego lub eksportowanego odprawa celna przybiera jedną z trzech form:

 • ostateczną – towar nie może ponownie powrócić za przekroczoną już granicę
 • warunkową – towar po pewnym czasie powraca za granicę celną lub musi zostać zwrócony
 • odroczoną – Urząd Celny nie dysponuje odpowiednim sprzętem lub techniką, która umożliwi przeprowadzenie kontroli. Ta zostaje przekazana innemu Urzędowi Celnemu.

Należy wziąć pod uwagę, iż zarówno eksport, jak i import rządzą się innymi prawami. Towary importowane są poddawane dłuższej i bardziej precyzyjnej kontroli, podczas której następuje obliczanie cła oraz m.in. oczekiwanie na potwierdzenie ze strony odbiorcy. Standardowy przebieg odprawy w przypadku importu jest złożony z kilku etapów:

 • Zgłoszenie celne w formie elektronicznej
 • Weryfikacja zgodności zgłoszenia przez Urząd Celny z dokumentacją i losowo sprawdzanym towarem
 • Sprawdzenie certyfikatów, pozwoleń, innych dokumentów
 • Wydanie zawiadomienia dotyczącego naliczenia podatku
 • Dopuszczenie towaru do swobodnego obrotu na terenie Unii Europejskiej.

W kwestii eksportu produktów kontrola ma nieco szybszy przebieg – trwa od 0,5 do 2 godzin, a po jej zakończeniu Urząd Celny wydaje stosowną decyzję umożliwiającą przekroczenie granic zgłoszonemu ładunkowi. Proces odprawy w przypadku eksportu jest uproszczony:

 • Zgłoszenie celne w formie elektronicznej
 • Weryfikacja zgodności zgłoszenia przez Urząd Celny z dokumentacją i losowo sprawdzanym towarem
 • Zwolnienie towarów
 • Towary po opuszczeniu granic unijnych zostają zwolnione i dla celów VAT generowane jest zaświadczenie wywozu (exit note)

Tranzyt

W zakresie usług celnych istotną procedurą stosowaną przy transporcie towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a niezrzeszonymi wspólnotą jest tranzyt.

Transport towarów w ramach tej procedury może odbywać się pod nadzorem celnym, w myśl którego towar nie podlega weryfikacji na każdej z przekraczanych granic. Przewóz ładunku na terenie krajów UE odbywa się z zawieszeniem opłat celno-podatkowych aż do momentu ostatecznej odprawy.

Odprawa celna – jak możemy pomóc?

Oferujemy:

 • wsparcie w przygotowaniu dokumentów;
 • odprawę we wszystkich procedurach celnych ;
 • reprezentowanie klientów przed Urzędem Celnym;
 • doradztwo celne, wnioski, odwołania dotyczące spraw celnych;
 • weryfikację dokumentów celnych przed realizacją;
 • zabezpieczenie należności celno-podatkowych w oparciu o własne zabezpieczenie celne;

Jako operator logistyczny z wieloletnim doświadczeniem oraz bogatą siecią kontaktów na terenie Polski, Unii Europejskiej i poza nią – na wszystkich kontynentach pomagamy w prawidłowym przygotowaniu dokumentów i organizujemy kontrole graniczne przy zachowaniu wszystkich procedur celnych niezbędnych przy eksporcie i imporcie towaru.

Jeśli poszukujesz obsługi z zakresu usług celnych – skontaktuj się z nami!

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo podczas transportu

SZYBKI TRANSPORT

Nasze realizacje cechują się wysoką jakością i bardzo szybkim transportem.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Podchodzimy do potrzeb Naszych Klientów profesjonalnie i dbamy o dobry kontakt.